Hulec & Špička
Architekti

Reference

Projekty kanceláře Hulec & Špička Architekti

Šlechtova restaurace – Královská dvorana ve Stromovce v Praze – Bubenči

2000 – 2020, projekt a realizace

Kancelář Hulec & Špička Architekti pracuje na projektech záchrany této významné, původně barokní památky v pražské Královské oboře již od roku 2000. V roce 2020 byla dokončena první etapa obnovy...více

Národní centrum divadla a tance Valtice - obnova a rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích, Národní kulturní památka, památka UNESCO

2010 – 2015, projekt a realizace

Z původního zámeckého divadla, zničeného komunisty v 60. letech 20. stol., se do dnešní doby zachovaly pouze degradované obvodové stěny divadelní budovy ...více

Rekonstrukce a rozšíření atelierové budovy Fakulty restaurování v Litomyšli

2010 – 2015, projekt a realizace

Budova školních atelierů, která vznikla opravou a dostavbou staršího objektu v polovině devadesátých let 20. století podle projektu arch. Hulce, přestala vyhovovat zvýšené kapacitě a novým potřebám fakulty...více

Obnova a restaurování exteriéru kostela sv. Anny ve Starých Bukách u Trutnova, kulturní památka

2014, projekt a realizace

Obnova kostela se středověkou lodí, v jejímž exteriéru se dochovala unikátní pozdně-středověká výzdoba. Od vylidnění vesnice během poválečného odsunu kostel chátral ...více

Projekt rekonstrukce a obnovy střechy a části exteriéru Stavovského divadla v Praze, Národní kulturní památka

2011 – 2016, projekt a realizace

Zateplení a obnova střešního pláště, restaurování sochařské výzdoby a postranních balkónů divadla vč. jejich litinových sloupů a zábradlí, obnova části fasád ...více

Projekt a obnova pomníku prezidenta Woodrow Wilsona ve Vrchlického sadech v Praze

2007 – 2011

Obnova a rekonstrukce zaniklého pomníku, který byl v roce 1942 zničen nacisty a slavnostně znovu odhalen 5.10.2011. Nový návrh žulového soklu je autorským dílem kanceláře Hulec & Špička Architekti ...více

Obnova a přístavba Dominikánského kláštera – Domu umění v Opavě

2008 – 2011, kompletní projektová dokumentace a realizace

Původně středověký, gotický klášter byl později barokně přestavěn a posléze zrušen za josefínských reforem. Torzo stavby přežilo válečnou destrukci města Opavy a bylo přestavěno na Dům umění v 60. a 70. letech 20. století ...více

Komplexní obnova exteriéru Petschkovy vily - Residence velvyslance USA v Praze

2006 - 2007, projekt a realizace

Projekt restaurátorské a stavební obnovy exteriéru významné pražské neobarokní vily ze 20. let 20. století. ...více

Projekt obnovy areálu usedlosti tzv. Staré školy v Pasekách nad Jizerou

2006 - 2007, projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Projekt celkové obnovy významné památky české lidové architektury (mj. se zde odehrávají části děje románu Zapadlí vlastenci). Stále v realizaci. Investor – obec Paseky nad Jizerou ...více

Obnova a zpřístupnění gotické věže kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku

2005 - 2007, projekt a realizace

Návrh kompletní obnovy a doplnění interiérů středověké věže pro její zpřístupnění veřejnosti. Restaurování a konzervace původních konstrukcí a povrchů, doplnění novodobých prvků – schodišť, pokladny, mříží apod. pro zpřístupnění památky veřejnosti ...více

Konzervace interiéru gotického a barokního chrámu sv. Václava v Opavě

2003 – 2006, projekt a realizace

Projekt konzervace a architektonického doplnění interiéru významné opavské památky, součásti Dominikánského kláštera – Domu umění. Interiér kostela byl zachován, konzervován a lokálně doplněn ve své stylové mnohovrstevnatosti ...více

Úpravy a obnova historického areálu Práče v Praze - Záběhlicích pro Lesy hl. m. Prahy

2004 - 2005, studie, projekt a realizace

Komplexní památková obnova a doplnění významného pražského památkového areálu, včetně interiérových úprav ...více

Architektonické a konzervační úpravy románské kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly na chebském hradě

2003 - 2005, projekt a realizace

Vzácná evropská památka ranné štaufské gotiky z konce 12. století byla v 19. století znešvařena úpravami a stavba trpěla následky vysoké vlhkosti. Úkolem architektů bylo vrátit interiéru dolní kaple původní podobu a vyřešit problémy vlhkosti ...více

Projekt a realizace obnovy renesančního kostela Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově

2003 - 2016

Komplexní projekt restaurování, statického zajištění, sanace, koncepce obnovy interiéru i exteriéru výjimečné renesanční památky. Renesanční farní kostel (dnes hřbitovní) postavil Ital Carlo Valmadi v roce 1608 pro místní protestanty ...více