Hulec & Špička
Architekti

Šlechtova restaurace – Královská dvorana ve Stromovce v Praze – Bubenči

2000 – 2020

projekt a realizace

Kancelář Hulec & Špička Architekti pracuje na projektech záchrany této významné, původně barokní památky v pražské Královské oboře již od roku 2000. V roce 2020 byla dokončena první etapa obnovy.

Původní raně barokní letohrádek postavil císařský dvorní zednický mistr Jan Jakub Antonín Canevalle v letech 1689 až 1692 na náklady prezidenta České komory, hraběte Kryštofa Františka Vratislava z Mitrovic pro rakouského císaře Leopolda I.. Měl nahradit dvě nedaleké budovy, zastaralý a švédskými vojsky roku 1648 vyrabovaný zámeček (dnešní Místodržitelský letohrádek) a Císařský mlýn v Bubenči. Malíř Jan Jakub Steinfels vyzdobil hlavní sál, prostupující obě patra stavby, dosud dochovanou nástropní freskou, znázorňující Olymp s antickými bohy Apollónem s Venuší a Amorem, Dianou, Merkurem, Jupiterem, Marsem a Saturnem. Ve výklenku proti vchodu byla v umělé krápníkové jeskyni umístěna fontána s bronzovou plastikou Poseidóna. Téhož roku se připomínal pachtýř nějakého zdejšího hostince, Joan Baptista de Bois, když žádal o zbudování příbytku pro svou rodinu a čeleď. V následujících desetiletích byl letohrádek využíván jako sklad sena a obilí pro oboru a vždy před příjezdem Habsburků byl příležitostně opraven.

Budovu Dolního letohrádku si pronajal pražský kavárník Václav Steinitz a od dvacátých let 19. století zde provozoval restauraci. K roku 1835 ji Karel Vladislav Zap nazval letohradem a popsal zdejší slavnosti s hudbou, konané ve čtvrtek a v sobotu, a slavnou lidovou hostinu, kterou zde 25. května 1848 uspořádal Lev Thun na oslavu svobody a konstituce. V letech 1855 až 1858 letohrádek přestavěl podle svého projektu Bernhard Grueber v novogotickém slohu. V roce 1882 si již přestavěnou budovu pronajal Václav Šlechta, který restauraci provozoval až do 2. světové války. Po válce byla restaurace znárodněna a v 60. letech pro havarijní stav zrušena. Od té doby budova jen chátrala a dvakrát vyhořela (1978 a 1980). Na jejím neutěšeném stavu se také podepsala povodeň v roce 2002, která Šlechtovu restauraci zatopila do výšky 4 metrů. V letech 2010 a 2011 ohrozily budovu sesuvy půdy.

Arch. spolupráce: Michala Srnková, Helena Šímová, Magdalena Nováková, Matěj Boháč

Zpět na seznam referencí

Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha Šlechtova restaurace, Praha