Hulec & Špička
Architekti

Architektonický atelier Hulec & Špička

Profil

Kancelář Hulec & Špička Architekti vznikla v roce 1999 spojením pražských architektonických ateliérů Mikuláše Hulce a Daniela Špičky. Zaměřuje se převážně na projekty obnovy, úprav a dostaveb hodnotných historických objektů a interiérů (viz reference). Mezi realizované projekty patří i významné národní kulturní památky nebo památky UNESCO. Koncepce práce na takovýchto, často veřejných zakázkách je založena na úzké spolupráci kanceláře se stálým okruhem externích špičkových specialistů z různých příbuzných oborů – průzkumy a diagnostika staveb, stavebně-historické průzkumy, restaurování, stavební i prostorová akustika, stavební fyzika, atd. Kancelář dále udržuje okruh resp. školu spolupracovníků – absolventů FA a FsV ČVUT (Ing. arch. Matěj Boháč, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Petra Zajíčková, Ing. arch. Michala Srnková..)

Architekti Hulec i Špička kromě práce v tomto ateliéru založili již v roce 1994 pražské Centrum pro ochranu a restaurování architektury – CORA, o.s., které neziskovou formou zpracovává dokumentaci a projekty ohrožených památek a zajišťuje jejich obnovu a záchranu na základě místních i zahraničních grantů. Mezi poslední akce patří projekty dokumentace, obnovy a restaurování zámeckých divadel v Litomyšli, na Kačině, ve Valticích a ve Žlebech a dlouhodobý projekt restaurování významných českých historických varhan (Plasy, Manětín, Doubravník a d.).

Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Architekt a vysokoškolský pedagog – vedoucí ateliéru památkové péče a renovací na Fakultě architektury ČVUT v Praze (do r. 2010), od r. 2008 docent na Katedře architektury a stavitelství FsV ČVUT v Praze. Spoluzakladatel Centra pro ochranu a restaurování architektury – CORA, o.s., spoluzakladatel a v letech 1996 – 2001 předseda správní rady Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. (dnes Fakulta restaurováni UP). Člen sboru expertů Odboru památkové péče MHMP od r. 2011. Mezi samostatné projekty a realizace patří např. obnova gotické kaple Božího těla v Kutné Hoře, rekonstrukce a přístavby Restaurátorské školy v Litomyšli, museum Josefa Váchala v Litomyšli, rekonstrukce a interiéry Krajského státního zastupitelství v Husově. ul. v Praze a další.

Ing. arch. Daniel Špička

Architekt a designer, spoluzakladatel a od roku 1995 president pražského Centra pro ochranu a restaurování architektury – CORA, o.s.. V šedesátých létech navrhoval a realizoval jako hlavní architekt Státní letecké správy interiéry československých letišť (Holešov, Praha, Sliač, Bratislava, Košice), často ve spolupráci s předními českými výtvarníky (např. Vladislavem Vaculkou, Alešem Veselým, Janem Hendrychem, K. Pauzrem, Rudolfem Volrábem, Čestmírem Krátkým a d. – průběžně publikováno v časopise Architekt).

Je autorem architektury budovy dnešního MŽP v Praze - Vršovicích (spolu s ing. arch. Josefem Vranou, 1968) a s akad. sochařem Pavlem Přikrylem i autorem pískovcové fontány Krajina před touto budovou (1980). Společně vytvořili i rozměrný horizontální reliéf z tvarovaných cihel pro město Rakovník (1984).

Od počátku své profesní dráhy se věnoval navrhování interiérů a zvlášť designu nábytku (kolekce nábytku pro Bytovou Tvorbu byly často oceňovány na čs. veletrzích), v roce 1978 mu byla v Praze uspořádána samostatná autorská výstava „Objekty světla“ v pražské galerii Centrum. Věnoval se též navrhování výstav doma ( např. Josip Plečnik 1967, Moderní český plakát v UPM 1984, Cesta na Jih v Obecním domě 1999, Exposice historických klavírů na zámku v Litomyšli 2008 aj.) i v zahraničí ( např. Čs. pavilon v Niortu, Francie 1970, aj.)

Mezi jeho samostatné autorské práce z osmdesátých a devadesátých let patří i návrhy a realizace historických i soudobých interiérů pro Čechofracht, Živnobanku Praha, Royal Banku, Honeywell v Praze a komplexní památkový projekt rekonstrukce vlastní vily prof. Pavla Janáka v Praze na Babě (publikováno v časopise Architekt č. 3/99).

Od roku 1989 spolupracoval se Světovým památkovým fondem (World Monuments Fund) a jako umělecký ředitel Barokního festivalu Valtice se věnoval i scénografii a dramaturgii.