Hulec & Špička
Architekti

Konzervace interiéru gotického a barokního chrámu sv. Václava v Opavě

2003 - 2006

projekt a realizace

Projekt konzervace a architektonického doplnění interiéru významné opavské památky, součásti Dominikánského kláštera – Domu umění. Interiér kostela byl zachován, konzervován a lokálně doplněn ve své stylové mnohovrstevnatosti na rozdíl od exteriéru, který byl již dříve hypoteticky rekonstruován do „barokní“ podoby. Původně gotický kostel sv.Václava zažil v průběhu své staleté existence období slávy i úpadku a prošel mnoha přestavbami a úpravami. To vše je dnes čitelné i z jeho interiéru, neboť osvícený investor, Magistrát města Opavy, odmítl rutinní památkářskou opravu a postavil autory architektonického řešení před náročnou úlohu: navrhnout obnovu kostela tak, aby vyhověla moderním požadavkům na provoz kulturního zařízení a současně presentovala dnešnímu divákovi jeho bohatou slohovou i historickou minulost. (Restaurátorská spolupráce – Josefina Pekárková. Realizace – Jaromír Pekárek – Stavební společnost.) Zvláštní uznání v soutěži Český interiér 2007.

Zpět na seznam referencí

Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě Chrám sv. Václava v Opavě