Hulec & Špička
Architekti

Obnova a restaurování exteriéru kostela sv. Anny ve Starých Bukách u Trutnova, kulturní památka

projekt a realizace 2014

investor Obec Staré Buky, prostřednictvím dotace SZIF

Obnova kostela se středověkou lodí, v jejímž exteriéru se dochovala unikátní pozdně-středověká výzdoba. Od vylidnění vesnice během poválečného odsunu kostel chátral, v devadesátých letech získala cennou památku od církve obec a započala s její postupnou obnovou. (Arch. spolupráce Ing. arch. Michala Srnková.)

Zpět na seznam referencí

Staré Buky Staré Buky Staré Buky Staré Buky Staré Buky Staré Buky