Hulec & Špička
Architekti

Festival Valtice

Valtický festival barokní opery (1989-2006) se stal zdrojem insipirace pro grantový projekt CORA / PHI "Dokumentace a restaurování zámeckých barokních divadel v Čechách a na Moravě". Obnova valtického zámeckého divadla pro Národní centrum divadla a tance v rámci Integrovaného operačního programu IOP / EU vychází z výsledků a zkušeností zmíněného grantového projektu.

stránky Festivalu Valtice