Hulec & Špička
Architekti

Obnova a přístavba Dominikánského kláštera – Domu umění v Opavě

2008 – 2011

kompletní projektová dokumentace a realizace

Původně středověký, gotický klášter byl později barokně přestavěn a posléze zrušen za josefínských reforem. Torzo stavby přežilo válečnou destrukci města Opavy a bylo přestavěno na Dům umění v 60. a 70. letech 20. století. Současná obnova nahradila dožilou přístavbu kláštera rozsáhlejšími novodobými prostory se vstupním foyer, výstavní halou, hygienickým a provozním zázemím, výtahem a restaurací. Byly rehabilitovány některé památkově nevhodné stavební zásahy z předchozích období, na druhé straně však byly dle požadavků památkové péče jiné novodobé prvky zachovány. Výsledná podoba stavby je pak komplikovanou architektonickou strukturou i mozaikou stylů a období od středověku po 21. století. (Arch. spolupráce Ing. arch. Matěj Boháč.) Stavba byla oceněna hlavní cenou v kategorii rekonstrukce v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje roku 2011.

Zpět na seznam referencí

Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava Dum Umeni Opava