Hulec & Špička
Architekti

Projekt a realizace obnovy renesančního kostela Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově

2003 - 2016

Komplexní projekt restaurování, statického zajištění, sanace, koncepce obnovy interiéru i exteriéru výjimečné renesanční památky. Renesanční farní kostel (dnes hřbitovní) postavil Ital Carlo Valmadi v roce 1608 pro místní protestanty. Formálně ušlechtilý interiér s klenbou nesenou subtilními sloupy však napovídá, že architekt neměl valné zkušenosti s protestanty preferovaným typem kostela s bočními galeriemi a stavbě už v minulosti hrozila destrukce. Autoři projektu obnovy kostela se proto museli v první řadě vyrovnávat se statickými problémy stejně jako s vysokou vlhkostí budovy. Postupně dochází i k objevům původní výzdoby a historických stavebních úprav exteriéru ( dnes z valné části dokončeného) i interiéru, pro jehož výslednou podobu jsou nové poznatky významnou inspirací. Obnova kostela probíhá postupně na základě grantů MK ČR, sponzorských darů, hradní spol. Aichelburg a příspěvků obce Horní Maršov. (Arch. spolupráce Ing. arch. Petra Zajíčková, Ing. arch. Michala Srnková.)

Zpět na seznam referencí

Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově Kostel Nanebevzetí panny Marie v Horním Maršově