Hulec & Špička
Architekti

Národní centrum divadla a tance Valtice - obnova a rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích, Národní kulturní památka, památka UNESCO

2010 – 2015

projekt a realizace - dokončeno 6/2015

Z původního zámeckého divadla, zničeného komunisty v 60. letech 20. stol., se do dnešní doby zachovaly pouze degradované obvodové stěny divadelní budovy. Autoři projektu se v posledních dvanácti létech zabývali dokumentací historických divadel v českých zemích a díky tomu mohli na základě archívních pramenů navrhnout rekonstrukci divadla tak, aby splnila podmínky evropského projektu IOP a vytvořila funkční repliku barokního divadla, schopného plnit jak požadavky na soudobý divadelní provoz s jeho náročným technickým zázemím, tak na historicky koncipované inscenace. Valtické barokní divadelní studio je unikátní mj. tím, že umožňuje experimentovat s autentickými barokními světelnými efekty, svícemi, lojovými kahany, otevřeným ohněm ap. (Architektonická spolupráce Ing. arch. Matěj Boháč, Ing. arch. Petra Zajíčková; generální projektant SATRA, spol. s r.o.).

Základní podnět k obnově zámeckého divadla přinesl valtický Festival barokní opery.

O probíhající rekonstrukci divadla vyšel v LN 2. 3. 2015 rozhovor s autory - viz zde.

Rekonstrukce získala čestné uznání v soutěži Grand prix architektů - Národní cena za architekturu v roce 2016.
Poster ze soutěže ke stažení zde.

Zpět na seznam referencí

Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice Divadlo Valtice