Hulec & Špička
Architekti

Centrum pro ochranu a restaurování architektury (CORA)

Kvalitní, profesionální a úspěšná ochrana stavebních památek spočívá především v jejich podrobném poznání. V jejich odborné dokumentaci, ve znalosti a využití tradičních stavebních řemesel i v uplatnění moderních restaurátorských metod a postupů. Naprostou nutností je i etický a maximálně profesionální přístup památkáře a architekta.

Proto vzniklo v r.1994 v Praze Centrum pro ochranu a restaurování architektury (CORA) s posláním vytvořit zázemí a prostor pro rozvoj a studium těchto speciálních činností.

Posláním Centra pro ochranu a restaurování architektury CORA je napomáhat k záchraně ohrožených historických staveb a jejich detailů. Přestože se státní památková péče může vykazovat dobrými výsledky, a to zvláště na poli ochrany památek starších historických období , najdeme ještě řadu památek opomíjených, ohrožených nebo přímo odsouzených k zániku. Situace je zvlášť vážná u památek z posledních dvou století (historizující slohy, secese, eklektismus, art deco, český kubismus, funkcionalismus aj.)

CORA však zásadně nepřistupuje k historickému prostředí jako k muzeu architektury ani nevystupuje v roli jeho kurátora. Naopak chce přispívat k tomu, aby už žádné další unikáty nebyly ničeny kvůli nevědomosti či lhostejnosti a byly zachovány v souznění současnosti a historie.

Centrum pro ochranu a restaurování architektury CORA založila v roce 1994 skupina architektů, historiků umění, památkářů a dalších profesí, jejichž společným zájmem je ochrana architektonického bohatství Prahy a českých zemí.

Nadace CORA byla zaregistrována dne 22.11.1994 v Praze pod číslem P-1-416/94 u OÚ v Praze 1 jako nezávislá, nevýdělečná a nevládní instituce, v současnosti je registrována jako občanské sdružení (o.s.).

Ukázka publikací CORA

Ladislav Žák - Vila režiséra Martina Friče Jan Kotěra - Vila Františka Trmala Pavel Janák - vlastní rodinný dům Osvald Polívka - Zámeček baronky Ringhofferové

Zakladatelé Nadace CORA:

Mathilda Nostitz, patron Nadace CORA
Daniel Špička, architekt, ředitel Nadace CORA
Mikuláš Hulec, architekt a pedagog, kancléř Nadace CORA
Ivan P. Muchka, historik umění, Ústav dějin umění AV ČR
Zdeněk Lukeš, architekt a historik architektury, Kancelář presidenta republiky
Jiří Plos, právník a filosof, ředitel kanceláře České komory architektů
Jiří Horský, novinář, šéfredaktor časopisu Architekt
Carl W.Schmidt, diplomat USA v.v., poradce presidenta „Salzburg Seminar“
Zdeněk Drábek, ekonom a bankéř, WTO, Ženeva

Spolupracovníci CORA:

Ester Havlová, fotografka architektury
Petr Lorenc, IT expert
Petr Mikolášek, architekt
M. Koukolová, stavební inženýrka
Vit Lukas, architekt
Jiří Pošmourný, architekt a pedagog
Lajla Valentová, restaurátorka NG
Jiří Bláha, historik umění a restaurátor
Josef Čoban, restaurátor

V prvním "hradním“ období na dokumentaci spolupracovali i zaměstnanci kanceláře CORA
D. Nárožníková a Ivan Minář

Stručná informace o činnosti CORA o.s.

Od svého založení v roce 1994 se CORA (Centrum pro ochranu a restaurování architektury) věnuje dokumentaci ohrožené historické architektury a významných památek s architekturou spojených. V  letech 1996 až 2000 CORA pro svoji limitovanou edici vypracovala dokumentační knihy významných pražských architektur 19. a 20. stol.*, které přivítal český i zahraniční odborný tisk (uveďme např. časopis Architekt, New York Times, Independent, zprávy WMF a j). V roce 2001 získala CORA od Packard Humanities Institute finanční podporu pro své dva projekty, Dokumentace historických zámeckých divadel v českých zemích a Dokumentace a restaurování českých a moravských varhan. V 1. fázi „divadelního“ projektu CORA zdokumentovala divadla v Litomyšli, ve Žlebech a ve Valticích, v následující etapě projektu bylo z grantu PHI zajištěno kompletní zrestaurování a obnova žlebského divadla (2004), restaurování souboru scénických dekorací na zámku v Litomyšli a byla zpracována úvodní studie rekonstrukce zámeckého divadla ve Valticích. CORA zajistila i další fázi restaurování dekorací v Litomyšli, dokumentaci divadla na zámku  Kačina a a první fázi projektu rekonstrukce divadla na zámku ve Valticích. Divadlo ve Žlebech je dnes součástí prohlídkové trasy zámku, obnova valtického divadla je od roku 2011 součástí evropského projektu IOP. V rámci „varhanního“ projektu CORA zajistila kompletní zrestaurování unikátních barokních varhan v Plasech (2006).

Dokumentační knihy vydané v rámci Akčního programu CORA:

AP 1/ Ladislav Žák: Vila režiséra Martina Friče*
AP 2/ Otakar Novotný: Vila nakladatele Otty*
AP 3/ Jan Kotěra: Vila Františka Trmala*
AP 4/ Miloš Hořejší: Vila architekta M. Hořejšího
AP 5/ Pavel Janák: Vlastní rodinný dům*
AP 6/ Osvald Polívka: Zámeček baronky Ringhofferové*
AP 7/ Anonym 18.stol.: Sala terrena Na Popelce*
AP 8/ Ladislav Žák: Vila Lídy Baarové
(* označené stavby byly postupně s pomocí dokumentace CORA zrestaurovány)

Dokumentační soubory vypracované v rámci projektu PHI/CORA