Hulec & Špička
Architekti

Komplexní obnova exteriéru Petschkovy vily - Residence velvyslance USA v Praze

2006 - 2007

projekt a realizace

Projekt restaurátorské a stavební obnovy exteriéru významné pražské neobarokní vily ze 20. let 20. století. Vilu projektoval zkušený vídeňský architekt Max Spielmann, ale je známo, že stavebník vily Otto Petschek v průběhu realizace projekt i stavbu ovlivňoval různými požadavky na změny a stavba se tím komplikovala jak termínově, tak technologicky. Projektanti obnovy, H&Š Architekti i restaurátoři, se museli vyrovnávat s nečekanými komplikacemi vzniklými různými technologickými postupy jednotlivých stavebních týmů z různých zemí. Protože budova v období od roku 1948 neprošla ( až na nutné dílčí opravy) žádnou větší stavební opravou, byl stav vnějšího pláště velmi povážlivý, a právě rozdílné technologie a použité materiály byly výzvou pro úspěšné architektonické i restaurátorské řešení. (Restaurátorská a technologická spolupráce Ing. Petr Justa, realizace Gema Art Group, a.s.) Investor – US State Department, Washington D.C.

Zpět na seznam referencí

petshkova vila, Praha petshkova vila, Praha petshkova vila, Praha petshkova vila, Praha